Menu

Om oss

Falköpings Kyltransporter

Kundens
ansikte utåt

Eftersom vi utför leveranser åt våra kunder förknippas de med vårt varumärke. Det innebär att vi jobbar lika mycket mot våra kunder som mot deras. Det är ett stort ansvar och ett förtroende vi bär upp med stolthet. Våra kunder ska känna sig trygga med vetskapen att deras varumärke framställs bra när vi levererar deras gods. Vi har alltid ett bra bemötande när vi anländer och ser oss själva som våra kunders ansikten utåt. Om vi gör deras kunder nöjda blir våra kunder nöjda. Och då blir vi nöjda.

Ett team med
sikte på framtiden

Falköpings Kyltransporter AB har en tydlig vision om framtiden med målbilden att på sikt bygga ett eget kyllager och fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi ska bibehålla vår höga kvalitet samtidigt som vi växer som företag genom att aldrig tumma på vår höga servicenivå. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi arbetar ständigt för en trygg arbetsplats där människor trivs och mår bra. Om vi tar hand om vår personal tar de hand om våra kunder. Och då har vi redan lyckats ta många steg i vår utveckling inför framtiden.

Falköpings Kyltransporter AB är mer än bara ett åkeri. Vi är ett team med hjärta och passion som aldrig ger upp förrän vi håller vad vi lovar.

Falköpings Kyltransporter

Vår historia

Falköpings Kyltransporter AB startades 2007 av Claes Claesson, med drivkraften att alltid leverera bra service och bidra till kundernas framgång. Resan började med att Falköpings Kyltransporter AB distribuerade tempererat gods åt Falköpings Mejeri. Det är ett samarbete som pågår än idag samtidigt som företaget växt med utökade körsträckor och betydligt fler kunder på listan. Falköpings Mejeri är i nuläget fortfarande verksamhetens största kund, vilket innebär dagliga leveranser till större butiker inom dagligvaruhandeln i Västsverige med omnejd.

Falköpings Kyltransporter AB erbjuder även budservice med kylbil likväl som transport av gods utan kyla, med flexibla lösningar utefter kundens behov. Tryggheten är en viktig faktor inom företaget och grunden vi byggt vår verksamhet på. Kunderna ska kunna lita på oss och känna en trygghet i att vi utför alla uppdrag på bästa sätt. Lika viktigt är det att våra medarbetare har en trygg arbetsplats med hög trivsel. En trygghet som går åt båda håll är en förutsättning för ett bra resultat från början till slut. Vi är ett team med ett gemensamt mål: att med ordning och reda, tydliga riktlinjer och bra service leverera professionella transporttjänster som ökar värdet hos våra kunder. Och det uppnår vi bara om alla medarbetare känner samma trygghet som våra kunder. En trygghet som gör att vi lyckas. Tillsammans.

Falköpings Kyltransporter

Trafiksäkerhet-, miljö
och kvalitetspolicy

Trafiksäkerhet

Som yrkesmän ska vi vara föredömen i trafiken och medverka till en trafiksäker miljö.

Läs mer

Kvalitet

För oss på Falköpings Kyltransporter AB är den upplevda kvalitén hos kunderna efter utfört uppdrag den måttstock som skall driva oss att ständigt bli bättre.

Läs mer

Miljö

Falköpings Kyltransporter AB vill i största möjliga utsträckning ta ansvar för att minimera belastningen på miljön genom den verksamhet som vi bedriver.

Läs mer
symboler_alkoholpolicy

Alkohol & drogpolicy

Vårt företag accepterar under inga omständigheter att våra fordon framförs av någon som är påverkad av alkohol, droger eller mediciner som påverkar körförmågan.

Läs mer

Falköpings Kyltransporter AB
är för dig som värdesätter:

Kvalitet
Närhet
Flexibilitet
Personlig kontakt
Bra villkor för alla